Search Keyword
ขอสินเชื่อสร้างบ้านไม่ยากอย่างที่คิด

TIPS BY ST

ขอสินเชื่อสร้างบ้านไม่ยากอย่างที่คิด

ขอสินเชื่อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด
การสร้างบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้เงินก้อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดรูปแบบของบ้าน ขนาด ฟังก์ชั่น และรายละเอียดต่างๆ มากมายของบ้าน จนดูเหมือนว่ากลายเป็นความฝันที่ยากจะสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ทว่าความฝันถึงการมีบ้านดีๆ สักหลังก็ยังคงเป็นความปรารถนาที่ใครหลายคนไขว่คว้ามาตลอด โดยตัวช่วยที่จะมาสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงได้เร็วขึ้น นั่นก็คือการใช้บริการ “สินเชื่อบ้าน” ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ หลายแห่ง เพื่อให้คุณมีงบประมาณทางการเงินที่เพียงพอ
แต่ก่อนจะเดินเข้าไปยื่นเรื่องขอกู้ตามสถาบันการเงิน ลองใช้เวลาศึกษาและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นถึงกระบวนต่างๆ เพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นด้วย
ประเมินความต้องการของตัวเอง ควรจะรู้ความต้องการของตัวเองก่อนว่าจะอยู่บ้านแบบไหน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งตรงจุดนี้ก็อยู่ที่พฤติกรรมชีวิตและความต้องการที่คุณควรจะประเมินไว้ล่วงหน้า รวมทั้งดูกำลังของตนเองด้วยว่าในระยะ 20 ปี หรือ 30 ปี จากนี้ไป จะมีรายได้พอมาผ่อนจ่ายธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเตรียมหาคนกู้ร่วมไว้เลย
สำรวจความพร้อมทางการเงินของตัวเอง ก่อนตัดสินใจขอใช้สินเชื่อซื้อบ้าน ควรตรวจสอบฐานะการเงินของตนด้วยว่ามั่นคงและมั่นใจพร้อมที่จะผ่อนบ้านแล้วหรือไม่ โดยในเบื้องต้นจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระแต่ละเดือนนั้นไม่ควรเกินว่า 30-40% ของรายได้ และที่สำคัญต้องตรวจสอบดูว่าเราเคยมีการติดค้างการชำระเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นค่างวดรถยนต์ ค่างวดเงินกู้อื่นๆ ติดหนี้บัตรเครดิต หรือค่าจ่ายเช็คเด้ง อื่นๆ อีกหรือไม่ แล้วถ้ามีก็รีบเคลียร์หนี้เหล่านั้นให้หมดสิ้น เพราะถ้าไม่เช่นนั้นคุณอาจจะติดแบล็คลิสต์ของศูนย์ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) จนไม่สามารถขอสินเชื่อได้นั่นเอง
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี บางแห่ง หรือ 70 ปี หากมีผู้กู้ร่วมรายอื่น นอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และพี่น้อง จะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีก (ซึ่งไม่เกิน 1 คน) โดยผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตร จะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่จำนองด้วย และอย่างที่กล่าวไปว่าผู้กู้ไม่ควรมีประวัติการชำระหนี้ค้าง ในกรณีที่ผู้กู้ต้องขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ก็ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด
จะกู้กับใคร เลือกให้ดี แหล่งเงินกู้ที่เปิดให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ด้วยกันคือ กลุ่มแรก สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือเงินกู้จากบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยควรนำเงื่อนไขต่างๆ ที่ธนาคารทั้งหลายให้มานั้นเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจแน่นอนว่าธนาคารอาจจะไม่ให้วงเงินสินเชื่อแก่คุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขหลังอัตราดอกเบี้ยคงที่หมดอายุแล้วว่าเป็นอย่างไร บางธนาคารเอาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ มาล่อในช่วง 6 เดือน ถึง 1 ปี แรก แต่ปีต่อไปดอกเบี้ยสูงขึ้นจนผ่อนไม่ไหวก็มี รวมทั้งระยะเวลาการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ความสะดวกสบายในการชำระค่างวด ที่คุณต้องนำมาเปรียบเทียบกันให้ดีและคำนวณให้เหมาะกับศักยภาพการผ่อนชำระเงินของตัวเอง
อัตราดอกเบี้ย จุดตายที่ควรรู้ เรื่องของเงื่อนไขการกู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นับได้ว่ามีรายละเอียดอย่างมาก ทั้งยังมีรูปแบบที่หลากหลาย ถ้าคุณสามารถเรียนรู้ว่าแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไรก็จะสามารถทำให้คุณออกแบบลักษณะการกู้ที่เหมาะสมกับอัตภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายในการขอสินเชื่อก็คือ อัตราดอกเบี้ยซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของคุณว่าเหมาะสมกับแบบไหน ระหว่าง
- เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Loan) คือเงินกู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว คืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ ปัจจุบันตามประกาศนั้นจะใช้ไประยะหนึ่งและต่อมาภายหลังอาจปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ หมายถึง เงินกู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือตายตัวตามประกาศของสถาบันการเงิน ณ ขณะกู้ โดยไม่ปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ดังนั้นเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนก็จะคงที่ตลอดระยะเวลากู้นาน 5-10-15-20 ปี ตามแต่ผู้กู้จะเลือก
- เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan) คือเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี
ผ่อนยาวหรือผ่อนสั้นดีกว่ากัน อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือ ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ ว่าควรจะผ่อนยาวๆ หรือผ่อนสั้นดีกว่ากัน อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระของแต่ละคน ถ้าระยะเวลาการกู้สั้น ก็ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง ทำให้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมาก แต่ถ้าคุณอยากผ่อนสบายๆ ก็ควรเลือกการผ่อนยาว ซึ่งหากมีรายได้มากขึ้นในอนาคตก็ค่อยจ่ายเงินก้อนในภายหลังได้ แต่ยอดรวมเงินกู้ทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลานั่นเอง โดยทั่วไปธนาคารมักให้วงเงินกู้ประมาณ 15-30 เท่าของรายได้ อาจลดหลั่นมากน้อยตามแต่กลุ่มอาชีพ และมักกำหนดเงินงวดต่อเดือนประมาณ 35-45% ของรายได้รวมของผู้กู้ เช่น รายได้ 20,000 บาท/เดือน ควรผ่อนอยู่ที่ 7,000-9,000 บาท/เดือน
เงินเดือนเท่านี้ ขอสินเชื่อได้เท่าไหร่ สำหรับมนุษย์เงินเดือน คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตติดอับดับต้นๆ หากต้องการขอสินเชื่อเพื่อไปซื้อที่อยู่อาศัย โดยทางธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อโดยดูจากความสามารถในการผ่อนชำระของคุณ ถ้าหากเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไป เงินเดือนสามสี่หมื่นบาท จะไปกู้เงินซื้อบ้านราคาสามสี่ล้านอันนี้ก็คงยากสักนิด เพราะธนาคารส่วนใหญ่มักจะให้ยอดผ่อนชำระของสินเชื่อต่อเดือนได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของรายได้ (ยกเว้นธนาคารบางแห่งที่อาจยอมให้ยอดผ่อนชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนได้ถึงครึ่งหนึ่งของรายได้) คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้คร่าวๆ ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่คุณกำลังจะไปเป็นลูกค้าในอนาคตก็ได้
ความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ เป็นองค์ประกอบที่สามารถนำมาพิจารณาร่วม เช่น ความสะดวกในการเดินทางเพื่อไปยื่นกู้จากสาขาใกล้บ้าน ความรวดเร็วในการอนุมัติ ความสะดวกในการชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงการบริการ พูดคุย และให้คำปรึกษาที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเวลาไปยื่นเอกสารต่างๆ และที่สำคัญ คือควรตรวจสอบการเตรียมเอกสารในการยื่นคำร้องขอกู้ให้ครบถ้วนเสียก่อน
สิ่งที่สำคัญมากที่สุดซึ่งทำให้ระบบการกู้เป็นไปอย่างราบรื่น ก็คือความรับผิดชอบในการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด คำนวณและเก็บออมเงินสำหรับเคลียร์หนี้อย่างมีวินัย รวมถึงพยายามปลดเปลื้องหนี้ทั้งหมดให้อยู่ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด เพื่อคุณจะได้อยู่อาศัยในบ้านในฝันของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิและมีความสบายใจสูงสุด
CREDIT BY หนังสือรวมแบบบ้านสวยของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ HOME DESIGN Vol.10 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คัดลอกและดัดแปลงบทความเพิ่มเติม โดย บริษัท ท็อป เอสที บิวเดอร์ จำกัด
back to tips by st
บ้านใหม่ จะจ่ายสดหรือกู้ดี เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

บ้านใหม่ จะจ่ายสดหรือกู้ดี

19.12.2012

เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

บ้านเก่าต้องรื้อถอน เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

บ้านเก่าต้องรื้อถอน

19.12.2012

เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD