Search Keyword
บ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Home For the Elderly)

TIPS BY ST

บ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Home For the Elderly)

บ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Home For the Elderly)
ด้วยคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ดีขึ้น ทั้งด้านการอยู่อาศัย และการแพทย์สาธารสุข ทำให้แนวโน้มของประชากรสูงวัยในเวลาที่จะมาถึงนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่การสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หนึ่งในปัจจัยเพื่อการอยู่อาศัยนั้น จะต้องได้รับการใส่ใจและพิจารณาในด้านต่างๆ อย่างถี่ถ้วน
แน่นอนว่า แนวคิดของการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกับผู้สูงวัยนั้น เป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อยู่หลายประการดังต่อไปนี้
1.วางแผนในขั้นแรกคือสิ่งจำเป็น การสร้างบ้านอาจเป็นเป้าหมายหลัก แต่ส่วนปลีกย่อยก็ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะต้องดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใดๆ บ้าง มีส่วนขาดเหลืออย่างไร เช่น ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตร่วมกัน พื้นที่ใช้งานต่างๆ ก็อาจจะต้องมีให้เพียงพอ หรือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตคนเดียว พื้นที่ใช้งานบางส่วนก็สามารถตัดออกได้ การคิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุได้ครบถ้วนมากขึ้น และคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
2.ลักษณะการสร้างภายใน งานตกแต่งภายในสำหรับบ้านผู้สูงอายุนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะให้เกิดความสะดวกและลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น เช่น เป็นบ้านชั้นเดียว สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของบ้านได้โดยไม่มีความต่างระดับของทางเดิน รวมถึงมีความเปิดโปร่งของแสงจากภายนอกสู่ภายในได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง อีกทั้งภายในพื้นที่นั้นๆ จะต้องมีมากเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหว เช่น โถงทางเดินที่กว้าง เตียงนอนที่สามารถเข้าได้จากทั้ง 3 ด้าน รวมถึงการวางสายไฟและสายโทรศัพท์ที่ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรหลักภายในตัวบ้าน
3.สิ่งอำนวยความสะดวก แน่นอนว่าเทคโนโลยีการอยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นมีความรุดหน้าอย่างมาก แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ทุกอย่างลงไปสำหรับบ้านผู้สูงอายุ ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เช่น เทคโนโลยีแสงไฟ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย สวิทซ์ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือในห้องน้ำ ส่วนเติมรองรับรถเข็น Wheelchair รวมถึงสิ่งของง่ายๆ อย่างราวจับและพื้นกันลื่นในบริเวณที่เปียก เป็นต้น
4.วัสดุที่ใช้สร้าง การสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุควรใช้วัสดุที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความคงทนยาวนาน ไม่ต้องดูแลรักษามาก เช่น ไวนิลอิฐ รวมถึงการเพาะปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น (ซึ่งผู้สูงอายุหลายท่านก็ชอบ) ควรเป็นไม้ที่ดูแลง่าย หรือถ้าจะมีบริเวณลานหน้าบ้าน ก็ควรพิจารณาการปูด้วยหญ้าที่ไม่ต้องบำรุง
เหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนปลีกย่อยอื่นๆ นั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและการใช้งานเป็นสำคัญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDIT BY หนังสือรวมแบบบ้านสวยของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ HOME DESIGN Vol.10 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คัดลอกและดัดแปลงบทความเพิ่มเติม โดย บริษัท ท็อป เอสที บิวเดอร์ จำกัด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
back to tips by st
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD