Search Keyword
ข้อไม่ควรเคหะศาสตร์ (ตอนที่ 2)

TIPS BY ST

ข้อไม่ควรเคหะศาสตร์ (ตอนที่ 2)

ข้อไม่ควรเคหะศาสตร์ (ตอนที่ 2)
     11. ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน การที่บ้านของท่านจะมีสภาวะน่าสบาย มีความโล่งโปร่งสบายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลมพัดผ่าน และถ่ายเทอากาศที่ดี การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลมนั้นเสีย ทำให้อากาศ ในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิดการถ่ายเทแต่อย่างใด
     12. ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การวางศาลพระภูมิ ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้
     13. ห้ามสร้างบนหน้าผาสูงชัน แม้ว่าตามหน้าผาสูงๆ จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ยากอีกด้วย
     14. ห้ามสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจากขนาดของบ้านที่เล็กกว่า อีกทั้งคนที่ผ่านซุ้มประตูมาก็เกิดความรู้สึกต่อซุ้มประตูบ้าน
     15. ห้ามสร้างบันได หรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้าน โดยหลักการพื้นฐานแล้ว บันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นส่วนที่ต้องการ แสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการให้แสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก้าวขึ้นลงบันได ยิ่งผู้สูงอายุ หรือเด็กยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษครับ ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี เพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นหากบันไดและห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้านเสียแล้ว ทั้งแสงสว่างและการระบายอากาศ ก็ย่อมจะทำได้ยาก
     16. ไม่ควรสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่าสมาชิกในบ้าน ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่าสมาชิกในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก ห้องน้ำห้องส้วมเป็นห้องที่หมุนเวียนกันใช้ได้ ฉะนั้นการสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลายห้องมากจนเกินไป จึงเป็นการเสียงบประมาณและจะเป็นการใช้พื้นที่ภายในที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่คุ้มค่านัก
     17. ไม่ควรสร้างห้องนอนไว้ใต้บันได ห้องนอนและบันไดนั้นในแง่การใช้สอยก็เป็นสิ่งที่ขัดกัน โดยธรรมชาติ เนื่องจากว่า ห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้านใช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลาจึงเกิดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได วิธีใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้อาจใช้เป็นห้องเก็บของก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า
     18. ไม่ควรทำประตูหน้าต่างมากเกินไป การมีประตูหน้าต่างมากๆ อาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในทำได้ยาก ทำให้เปิดปิดลำบาก อีกทั้งเวลาเกิดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมากๆ เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะ มีความยุ่งยากไม่น้อยทีเดียว
     19. ไม่ควรสร้างบ้านที่ไม่มีการเตรียมประตู สำหรับทางหนีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดนี้ เป็นวิสัยของผู้รอบคอบ ในกรณีที่ภัยอาจจะมาถึงตัวท่าน ท่านสามารถหลบออกมาทางฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย
     20. ไม่ควรต่อเติมบ้านสองหลังให้มีหลังคาต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียว เพราะการต่อเติมในลักษณะดังกล่าวนี้ ทำให้หลังคาของบ้านแต่ละหลังนั้นมีโอกาสสูงที่จะเกิดการทรุดร้าว และนอกจากนั้นระหว่างบ้านทั้งสองหลังนี้จะมีการรั่วซึมเกิดขึ้น
     21. ไม่ควรใช้วงกบประตูหรือเสาบ้านที่บิดงอมาสร้าง เสาที่บิดงอนั้นส่งผลให้การถ่ายแรงในแนวดิ่งของเสานั้นรับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ซึ่งทำให้มีผลต่อโครงสร้างโดยรวมของบ้านท่านด้วย (ข้อนี้สำหรับการสร้างบ้านด้วยไม้)
     22. ไม่ควรดัดแปลงเอากำแพงรั้วเจาะเป็นช่องหน้าต่าง เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขต และปกป้องบ้านของท่าน และในการดัดแปลงนั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และยากกว่าคิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึง ไม่ควรจะดัดแปลงโดยไม่จำเป็น
     23. ไม่ควรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย การสร้างบ้านควรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วย เพราะหากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไปก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลง เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเอง นอกจากนี้ยังดูแลรักษาให้ทั่วถึงได้ยาก ค่าใช้จ่ายสูง
back to tips by st
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD