Search Keyword
ปัจจัยที่คำนึงถึงก่อนการสร้างบ้าน (ตอนที่ 2)

TIPS BY ST

ปัจจัยที่คำนึงถึงก่อนการสร้างบ้าน (ตอนที่ 2)

หลังจากตอนที่แล้วเราพูดถึงปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนสร้างบ้าน  สิ่งแรกไปแล้วคือ  การเตรียมงานตกแต่งภายใน  วันนี้เราจะมาต่อปัจจัยอย่างที่ 2  ที่ควรคำนึงถึง  คืออะไรเรามาดูกันเลยครับ   ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงลำดับถัดมา  คือ

งานจัดสวน

           นอกเหนือจากงานตกแต่งภายในและตัวบ้านที่สวยงามแล้ว    งานจัดสวนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้บ้านดูร่มรื่นและเหมาะแก่การพักผ่อน  เพราะนอกเหนือจากต้นไม้ต่างๆ แล้ว  ซุ้มทางเดิน  ศาลา  บ่อน้ำและประติมากรรมแต่งสวน  อย่างเช่น  รูปปั้นเทวรูป  โอ่งเซรามิก  รวมไปถึงโคมไฟสนาม   ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเลือกมาจัดวางให้เข้ากับบรรยากาศโดยรวมของสวนอีกด้วย   เพื่อช่วยเสริมให้ตัวบ้านดูโดดเด่นยิ่งขึ้น  ส่วนบรรยากาศและสไตล์ของการจัดสวนนั้น  ต้องขึ้นอยู่การเลือกชนิดของพรรณไม้ที่เหมาะสม  เช่น ไม้ดอกและไม้ใบไม้ยืนต้น   ไม้พุ่ม  ไม้คลุมดิน  เพราะพรรณไม้ต่างชนิด  ก็ให้ผลต่อสวนที่ต่างกัน  ให้อารมณ์สวน  และก่อให้เกิดบรรยากาศรายรอบต่างๆ กันไป

การทำงานของงานจัดสวนมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนหลักๆ คือ

               1) งาน hard scape คืองานที่มีส่วนของงานโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น  บ่อปลา  บ่อน้ำพุ  ทางเดินภายนอกที่เป็นส่วนของงานคอนกรีต  ศาลา  เป็นต้น

                2) งาน soft scape เป็นการตกแต่งสวนด้วยต้นไม้  และวางตำแหน่งของวัสดุตกแต่งต่างๆ ของสวน  เช่น  ตอไม้  หินทราย  ประติมากรรม  ต่างๆ

3) งานระบบภายในสวน  (mechanical system)  เป็นการวางระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสไตล์และการออกแบบ  เช่น  ตำแหน่งของโคมไฟ,  ระบบบ่อปลา,  บ่อกรอง,  บ่อน้ำพุ,  ระบบสปริงเกอร์,  เครื่องพ่นหมอก

ทั้ง 3 ส่วน  มีผลโดยตรงกับการก่อสร้างบ้าน  ถ้าไม่คำนึงถึง  ทำให้การใช้งานบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์หรือต้องแก้ไขภายหลัง  สร้างภาระต่างๆ ให้กับเจ้าของบ้าน    เช่น  การไม่ได้เตรียมจ่ายไฟไว้ในส่วนของงานระบบ  เช่น  ตำแหน่งโคมไฟโดยรอบสวน    ระบบจ่ายไฟบ่อปลา, บ่อน้ำพุ  หรือ ในสวนมีระบบสปริงเกอร์   ก็ไม่ได้เตรียมปั๊มน้ำหรือแทงค์น้ำหรือเดินท่อประปาสำรองไว้

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  ขอให้ผู้ที่กำลังคิดสร้างบ้าน  ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญงานตกแต่งภายในและงานจัดสวน  และควรเตรียมทำงานทั้ง 2 สิ่งนี้ ควบคู่กับการก่อสร้างบ้านด้วย  ก็จะทำให้ได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ครบถ้วนเกือบสมบูรณ์แบบ  ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก  รวมทั้งงบประมาณ  ที่จะบานปลายไม่มาก

back to tips by st
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD