Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

"สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน" ตั้งศูนย์เฉพาะกิจปรึกษาซ่อมบ้านฟรี! กับผู้ประสบภัยจากโรงงานระเบิดย่านกิ่งแก้ว

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจปรึกษาซ่อมบ้านฟรี! กับผู้ประสบภัยจากรง.ระเบิดย่านกิ่งแก้ว
     นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดและไฟไหม้ภายในโรงงานของ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ที่อยู่ย่านถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยที่ได้ฟังจากการนำเสนอข่าวประมาณ 8 หมื่นราย มีบ้านพักอาศัยพังเสียหายนับ 1 หมื่นหลังคาเรือน จากผลกระทบดังกล่าวสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในฐานะที่เป็นองค์กรของภาคเอกชนที่มีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างเต็มระบบและครบวงจร จึงได้ตั้ง "คณะทำงาน" ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อรับดูแลและดำเนินการใน "ศูนย์เฉพาะกิจ" ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดตั้งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการคำปรึกษาประกอบด้วย
1. คุณวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคม
2. คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการกิตติมศักดิ์
3. คุณโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการสมาคม
4. คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ / รองเลขาธิการสมาคม
5. คุณสมพงษ์ กิติมหาคุณ อุปนายกฝ่ายนิติกรรม
6. คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. คุณสุธี พิศาลคุณา กิจกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สำหรับประชาชนผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการคำปรึกษาในเรื่องต่างๆนั้น ทางคณะทำงานจะตอบคำถามตรงไปยังบุคคลนั้นๆโดยตรง ซึ่งผู้ที่เดือดร้อนสามารถส่งคำถามมาเป็นรายบุคคลหรือกรณีที่อยู่อาศัยกันเป็นชุมชนและได้รับความเดือดร้อนก็สามารถรวบรวมปัญหามาโดยผ่านตัวแทนของชุมชนนั้นๆ ก็ได้ สามารถส่งคำถาม หรือรายละเอียด มาที่ "ศูนย์เฉพาะกิจ" นี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. โทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 0-2570-0153
2. E-mail : info@hba-th.org
3. Facebook Page สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน https://www.facebook.com/homebuilderclub
4. Line@ homebuilder
อย่างไรก็ดี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมมาโดยตลอดในการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ สร้างเสริมความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค (Consumer) ด้วยการให้ความรู้ คำปรึกษาปัญหาการสร้างบ้าน และในครั้งนี้ที่มีการตั้ง "คณะทำงาน" เพื่อรับดูแลและดำเนินการใน "ศูนย์เฉพาะกิจ" ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดตั้งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดและไฟไหม้ ย่านถนนกิ่งแก้ว ที่ต้องการคำปรึกษาอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในบ้านพักอาศัยของตนเองต่อไป
back to news & promotions

นานาทรรศนะ ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea

25.03.2013

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศยังอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนหรือวางแผนงานใหม่ๆ ชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งระยะเวลาดังกล่าวถือเป็๋นช่วงที่ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD