Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ

 
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดเดินสาย สวัสดีปีใหม่ 2553    นำกระเช้าเข้าเยี่ยมกองบรรณาธิการข่าว อสังหาฯ เพื่ออวยพรปีใหม่ โดยมีนายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมอุปนายกฝ่าย และเลขาธิการสมาคม วาระ 53 - 54 ร่วมติดตามเดินสายเข้าพบสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2553 เมื่อวันที่ 5 - 6 และ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว
 
back to news & promotions

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่

25.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดโมเ้ดลธุรกิจใหม่จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" เปิโอกาสกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านได้พบปะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อโดยตรง

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD