Search Keyword
About

MATERIALS

FOR รายละเอียดวัสดุ H

 1. โครงสร้างหลัก

 2. งานหลังคา

 3. งานทาสี

 4. วัสดุฝ้าเพดาน

 5. วัสดุกรุผนัง

 6. วัสดุปูพื้น (ชั้นล่าง)

 7. วัสดุปูพื้น (ชั้นสอง,สาม,สี่)

 8. วัสดุปูพื้น (ชั้นพักอาศัย)

 9. พื้นชั้นดาดฟ้า, ชั้นหลังคา

 10. งานบันไดหลักภายใน

 11. งานบันไดหนีไฟ

 12. ประตู-หน้าต่าง (ไม้)

 13. วงกบพร้อมบาน UPVC

 14. วงกบพร้อมบานประตูหนีไฟ

 15. อุปกรณ์ใช้งานบานไม้

 16. ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม

 17. ห้องน้ำพักอาศัย

 18. ห้องน้ำส่วนสำนักงาน

 19. งานระบบไฟฟ้า

 20. งานระบบสุขาภิบาล

 21. หมวดเบ็ดเตล็ด

 22. การป้องกันปลวก

 23. งานติดต่อหน่วยราชการ

 24. การรับประกัน

 25. งานอื่นไม่รวมอยู่ในว่าจ้าง

 1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
 2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
 3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD