Search Keyword
STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. STE-208 Floor Plan A1
  STE-208 Floor Plan A1

  STE-208 Floor Plan A1

 2. STE-208 Floor Plan A2
  STE-208 Floor Plan A2

  STE-208 Floor Plan A2

 3. STE-208 Floor Plan B1
  STE-208 Floor Plan B1

  STE-208 Floor Plan B1

 4. STE-208 Floor Plan B2
  STE-208 Floor Plan B2

  STE-208 Floor Plan B2

 5. STE-208 Floor Plan C1
  STE-208 Floor Plan C1

  STE-208 Floor Plan C1

 6. STE-208 Floor Plan C2
  STE-208 Floor Plan C2

  STE-208 Floor Plan C2

บ้านสไตล์ตะวันออกที่ผสมผสานความเป็นไทยไว้ได้อย่างลงตัว สะดวกสบาย ด้านส่วนทานอาหารขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับครัวเบาที่กว้างขวาง ชั้นบนมีส่วนพักผ่อนของครอบครัว พร้อมระเบียงที่เปิดสู่หน้าบ้านได้สะดวก

STE-208
 1. ช่วงราคา 5.34-5.92

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 4/3

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 2

  ชั้น

  ที่จอดรถ2

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 279

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน14.70 x 9.00

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ66

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)19.00 x 14.00

  ม.

ECONOMIC SERIES

 1. STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E3
รายละเอียดวัสดุ E3

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD