Search Keyword
STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

  1. STE-202 Floor Plan 1
    STE-202 Floor Plan 1

    STE-202 Floor Plan 1

  2. STE-202 Floor Plan 2
    STE-202 Floor Plan 2

    STE-202 Floor Plan 2

STE-202
  1. ช่วงราคา 4.45-4.68

    ล้านบาท

    ห้องนอน / ห้องน้ำ 3/2

    ห้อง
  2. จำนวนชั้น 2

    ชั้น

    ที่จอดรถ1

    คัน
  3. พื้นที่ใช้สอย 239

    ตร.ม.

    กว้างxยาว ของบ้าน7.60 x 12.50

    ม.
  4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ50

    ตร.วา

    กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)11.60 x 16.50

    ม.

ECONOMIC SERIES

  1. STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  3. STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  4. STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  1. STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  2. STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  3. STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  4. STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

  1. STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
    STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

    STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E2

    * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

    ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

    *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    DRAG TO VIEW 360 ROTATION
    1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
    2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
    3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD