Search Keyword
STM-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

STM-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. STM-206 Floor Plan 1
  STM-206 Floor Plan 1

  STM-206 Floor Plan 1

 2. STM-206 Floor Plan 2
  STM-206 Floor Plan 2

  STM-206 Floor Plan 2

STM-206
 1. ช่วงราคา 13.81-14.57

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 4/6

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 2

  ชั้น

  ที่จอดรถ-

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 511

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน17.70 x 17.40

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ119

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)22.00 x 21.50

  ม.

MODERN STYLE

 1. STM-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STM-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STM-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STM-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STM-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STM-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STM-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STM-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STM-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STM-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ C1
รายละเอียดวัสดุ C1
รายละเอียดวัสดุ C2
รายละเอียดวัสดุ C2

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD