Search Keyword
STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. STT-310 Floor Plan 1
  STT-310 Floor Plan 1

  STT-310 Floor Plan 1

 2. STT-310 Floor Plan 2
  STT-310 Floor Plan 2

  STT-310 Floor Plan 2

 3. STT-310 Floor Plan 3
  STT-310 Floor Plan 3

  STT-310 Floor Plan 3

แบบบ้าน 3 ชั้น สไตล์ MODERN ORIENTAL สวยงาม นุ่มนวล พื้นที่ใช้สอยมาก และครบครันตามความต้องการ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองที่มีราคาสูง แต่ยังคงความกว้างขวางวของห้องต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย บ้านมึลักษณะร่วมสมัย เน้นความสะดวกสบายในสภาพปัจจุบัน แบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้อย่างลงตัว พร้อมพื้นที่จัดสวนกลางบ้านเพื่อเพิ่มความร่มรื่นใก้บสมาชิกภายในครอบครัว ตกแต่งประดับผิวผนังด้วยวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ให้โปร่งโล่งสบาย และได้ประโยชน์มากที่สุด ชั้นบนออกแบบให้มีโถงที่กว้างขวาง สามารถใช้เป็นมุมพักผ่อนได้อย่างลงตัว พร้อมห้องนอนขนาดใหญ่ถึง 6 ห้อง

STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
 1. ช่วงราคา 9.97-11.10

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 6/6

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 3

  ชั้น

  ที่จอดรถ2

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 408

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน9.00 x 16.00

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ69

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)13.00 x 21.00

  ม.

THREE STOREY

 1. STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ T1
รายละเอียดวัสดุ T1
รายละเอียดวัสดุ T2
รายละเอียดวัสดุ T2
รายละเอียดวัสดุ T3
รายละเอียดวัสดุ T3

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD