Search Keyword
STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. STT-302 FLOOR PLAN 1
  STT-302 FLOOR PLAN 1

  STT-302 FLOOR PLAN 1

 2. STT-302 FLOOR PLAN 2
  STT-302 FLOOR PLAN 2

  STT-302 FLOOR PLAN 2

 3. STT-302 FLOOR PLAN 3
  STT-302 FLOOR PLAN 3

  STT-302 FLOOR PLAN 3

แบบบ้าน 3 ชั้น Style Modern Contemporary งานออกแบบที่ลงตัว จัดวาง function อย่างเหมาะสม สำหรับประโยชน์การใช้สอยเต็มพื้นที่ เพิ่มความสว่างด้วยการออกแบบช่องเปิดด้านหน้าซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน ตอบสนอง life style ในปัจจุบัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ มีพื้นที่บริการครบถ้วน ทุกความต้องการ

STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
 1. ช่วงราคา 10.68-11.96

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 7/7

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 3

  ชั้น

  ที่จอดรถ2 (On Ground)

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 438

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน12.70 x 10.80

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ102

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)17.00 x 24.00

  ม.

THREE STOREY

 1. STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-309-B แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-314 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STT-315 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ T1
รายละเอียดวัสดุ T1
รายละเอียดวัสดุ T2
รายละเอียดวัสดุ T2
รายละเอียดวัสดุ T3
รายละเอียดวัสดุ T3

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD