Search Keyword
STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. STE-205-Floorplan 1
  STE-205-Floorplan 1

  STE-205-Floorplan 1

 2. STE-205-Floorplan 2
  STE-205-Floorplan 2

  STE-205-Floorplan 2

STE-205
 1. ช่วงราคา 6.65 - 7.31

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 4/4

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 2

  ชั้น

  ที่จอดรถ2

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 320

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน12.00 x 15.20

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ76

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)16.00 x 19.00

  ม.

ECONOMIC SERIES

 1. STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-229 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-312 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E3
รายละเอียดวัสดุ E3

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD