Search Keyword
STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

 1. P-STE-207-1
  P-STE-207-1

  P-STE-207-1

 2. P-STE-207-2
  P-STE-207-2

  P-STE-207-2

บ้าน 2 ชั้น  สไตล์ MODERN CONTEMPORARY ที่ออกแบบมาร่วมสมัยตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างลงตัว  บรรยากาศภายในบ้านอบอุ่น โดยมีห้องพักผ่อนทั้งชั้นบนและชั้นล่าง  เพื่อสร้าง ความใกล้ชิดของครอบครัว  ครบครันทุกความต้องการ  สำหรับครอบครัวขนาดกลางที่อยู่กันครบ ทั้ง 3 GENERATION และยังเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์เป็นมุมไอที ที่ใต้บันไดให้ใช้งานได้คุ้มค่าทุกตารางเมตร  โถงรับแขก-พักผ่อน-ทานอาหาร และเตรียมอาหาร  เปิดโล่งทะลุถึงกัน ทำให้ดูโปร่ง อากาศหมุนเวียนได้ดี  ด้านหน้าออกแบบให้มีลูกเล่นแนวตั้ง เพิ่มความสวยงามแก่บ้านอีกด้วย

STE-207
 1. ช่วงราคา 6.15-6.83

  ล้านบาท

  ห้องนอน / ห้องน้ำ 3/4

  ห้อง
 2. จำนวนชั้น 2

  ชั้น

  ที่จอดรถ2

  คัน
 3. พื้นที่ใช้สอย 327

  ตร.ม.

  กว้างxยาว ของบ้าน13.95 x 11.00

  ม.
 4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ68

  ตร.วา

  กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)16.70 x 15.00

  ม.

ECONOMIC SERIES

 1. STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-220 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-222 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-223 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

 2. STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-226 แบบบ้าน 2 ชั้น

 3. STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-227 แบบบ้าน 2 ชั้น

 4. STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น
  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

  STE-228 แบบบ้าน 2 ชั้น

 1. STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-301 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-302 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-303 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-304 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-305 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-306 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-307 แบบบ้าน 3 ชั้น

 4. STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-308 แบบบ้าน 3 ชั้น

 1. STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-309 แบบบ้าน 3 ชั้น

 2. STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-310 แบบบ้าน 3 ชั้น

 3. STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น
  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

  STE-311 แบบบ้าน 3 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E1
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E2
รายละเอียดวัสดุ E3
รายละเอียดวัสดุ E3

  * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

  ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

  *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  DRAG TO VIEW 360 ROTATION
  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD