Search Keyword
STH-351 แบบโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น

STH-351 แบบโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น

FLOOR PLAN

  1. P-STH-351-1
    P-STH-351-1

    P-STH-351-1

  2. P-STH-351-1-1
    P-STH-351-1-1

    P-STH-351-1-1

  3. P-STH-351-2
    P-STH-351-2

    P-STH-351-2

  4. P-STH-351-3
    P-STH-351-3

    P-STH-351-3

STH-351
  1. ช่วงราคา 12.91

    ล้านบาท

    ห้องนอน / ห้องน้ำ 3/7

    ห้อง
  2. จำนวนชั้น 3.5

    ชั้น

    ที่จอดรถ-

    คัน
  3. พื้นที่ใช้สอย 581

    ตร.ม.

    กว้างxยาว ของบ้าน11.73 x 16.52

    ม.
  4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ95

    ตร.วา

    กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)16.50 x 23.00

    ม.

HOME OFFICE

  1. STH-301 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
    STH-301 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

    STH-301 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

  2. STH-302 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
    STH-302 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

    STH-302 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

  3. STH-303 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
    STH-303 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

    STH-303 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

  4. STH-304 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
    STH-304 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

    STH-304 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

  1. STH-305 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
    STH-305 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

    STH-305 แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

  2. STH-351 แบบโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น
    STH-351 แบบโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น

    STH-351 แบบโฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น

  3. STH-401 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น
    STH-401 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

    STH-401 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

  4. STH-402 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น
    STH-402 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

    STH-402 แบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ H
รายละเอียดวัสดุ H

    * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

    ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

    *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    DRAG TO VIEW 360 ROTATION
    1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
    2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
    3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD