Search Keyword
STC-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

STC-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

FLOOR PLAN

  1. STC-213 Floor Plan 1
    STC-213 Floor Plan 1

    STC-213 Floor Plan 1

  2. STC-213 Floor Plan 2
    STC-213 Floor Plan 2

    STC-213 Floor Plan 2

STC-214
  1. ช่วงราคา 26.00 - 27.60

    ล้านบาท

    ห้องนอน / ห้องน้ำ 5/7

    ห้อง
  2. จำนวนชั้น 2

    ชั้น

    ที่จอดรถ4

    คัน
  3. พื้นที่ใช้สอย 1000

    ตร.ม.

    กว้างxยาว ของบ้าน26.10 x 33.75

    ม.
  4. ขนาดที่ดินขั้นต่ำ268

    ตร.วา

    กว้างxยาว ที่ดิน (ขั้นต่ำ)29.00 x 37.00

    ม.

CONTEMPORARY

  1. STC-201 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-201 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-202 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-202 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STC-203 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-203 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STC-204 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-204 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STC-205 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-205 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-206 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-206 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STC-207 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-207 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STC-208 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-208 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STC-209 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-209 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-210 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-210 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STC-211 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-211 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STC-212 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-212 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STC-213 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-213 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-214 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-214 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STC-215 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-215 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STC-216 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-216 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STC-217 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-217 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-218 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-218 แบบบ้าน 2 ชั้น

  3. STC-219 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-219 แบบบ้าน 2 ชั้น

  4. STC-221 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-221 แบบบ้าน 2 ชั้น

  1. STC-224 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-224 แบบบ้าน 2 ชั้น

  2. STC-225 แบบบ้าน 2 ชั้น
    STC-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

    STC-225 แบบบ้าน 2 ชั้น

รายละเอียดวัสดุ C1
รายละเอียดวัสดุ C1
รายละเอียดวัสดุ C2
รายละเอียดวัสดุ C2

    * รายละเอียดวัสดุมาตรฐานในเว็บไซท์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้ใช้ในสัญญาแต่อย่างใด

    ** สามารถขอรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน(ฉบับเต็ม) ได้จากทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด

    *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุมาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    DRAG TO VIEW 360 ROTATION
    1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
    2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
    3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD