Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมงานทำบุญที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป เอสที บิวเดอร์ จำกัด/กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่2แถวหน้าจากซ้าย) เข้าร่วมงานทำบุญที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 
back to news & promotions

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ

23.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดเดินสาย สวัสดีปีใหม่ 2553 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมกองบรรณาธิการข่าวอสังหาฯ เพื่ออวยพรปีใหม่

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่

25.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดโมเ้ดลธุรกิจใหม่จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" เปิโอกาสกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านได้พบปะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อโดยตรง

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD