Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

ร่วมประชุม 5 หน่วยงาน กับ สคบ. จัดทำราคากลางการซ่อมแซมบ้านจากปัญหาอุทกภัย

     คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้รับเชิญจาก สคบ. ให้เข้าร่วมรายการ โต๊ะข่าว สคบ. เพื่อพูดคุยเรื่อง ราคากลางในการซ่อมแซ่มบ้านของผู้ประสบภัยน้ำท่วม และทาบทามให้ทำแบบฟอร์มสัญญาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร เพื่อป้องกันผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค
back to news & promotions

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบแบบบ้านโครงการ สร้างบ้านด้วย...รอยยิ้ม ให้แก่ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย

25.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธาจำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์

นิตยสาร D&D มอบกระเช้าสวัสดีิีปีใหม่

28.03.2013

คุณในบุญ พรวศิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร D&D มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD