Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเสวนา โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมฯ

      สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคุณสมพงษ์ กิติมหาคุณ อุปนายกฝ่ายนิติกรรม เข้าร่วมเสวนา “แนวทางความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554” โดยมี คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมจาก 15 สมาคม และองค์กรในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้อง พิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
 
back to news & promotions

บริษัท สหสุธา จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Home Builder Focus 2010

23.03.2013

บริษัท สหสุธา จำกัด เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Home Builder Focus 2010 ขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2552

23.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2552 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามวาระ

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD