Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2010

 
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2010 Trend & Beyond ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2010
 
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวเปิดงานรับสร้างบ้าน 2010
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เยี่ยมบูธ สหสุธา รับสร้างบ้าน
 
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว
back to news & promotions

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Contest 2010

23.03.2013

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Contest 2010

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD